Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia metody i działania Bit GPT App w odniesieniu do Danych Osobowych jej odwiedzających.

Informacje

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia metody i działania Bit GPT App w odniesieniu do Danych Osobowych jej odwiedzających. Obejmuje to opracowanie sposobu, w jaki zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy, chronimy i udostępniamy dane użytkownika. Ponadto w niniejszym dokumencie wyjaśniamy prawa naszych użytkowników dotyczące gromadzenia i wykorzystywania ich danych osobowych.

Przed zapoznaniem się z niniejszą Polityką prywatności prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi terminami i definicjami podanymi poniżej.

Definicje

 • Dane osobowe: Informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeżeli można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować daną osobę przy użyciu tych informacji, uznaje się ją za Dane osobowe. Obejmuje to identyfikatory, takie jak imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne, dane o lokalizacji i inne cechy, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, kulturową, handlową, społeczną lub genetyczną tożsamość osoby. Więcej informacji można znaleźć w art. 4(1) RODO.
 • Administrator danych: podmiot prawny, który określa, jakie dane są gromadzone od użytkowników, w jaki sposób są gromadzone i w jaki sposób są wykorzystywane. W takim przypadku Administratorem Danych jest Bit GPT App.
 • Osoba przetwarzająca dane: osoba prawna odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zebranych przez administratora danych.
 • Przetwarzanie danych osobowych: Wszelkie operacje związane z danymi osobowymi użytkowników, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, usuwanie, modyfikowanie i przekazywanie.
 • RODO: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Jak zbieramy dane osobowe

  Aby zapewnić użytkownikom optymalne wrażenia i wysokiej jakości usługi, Bit GPT App zbierać Dane Osobowe od osób odwiedzających witrynę. Poniżej wymieniliśmy trzy główne sposoby, w jakie zbieramy te dane:

  Użytkownicy mogą za zgodą podać niektóre Dane Osobowe podczas korzystania z usług i funkcji na stronie internetowej Bit GPT App. Na przykład podczas tworzenia konta użytkownicy podadzą informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby umożliwić nam skuteczną aktywację konta. Podając swoje dane za pośrednictwem naszego formularza rejestracyjnego i innych usług, wyrażasz zgodę prawną na zbieranie i przetwarzanie przez nas tych danych.

  Kontaktując się z nami, użytkownicy podadzą swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail. Te Dane Osobowe są nam niezbędne do odpowiedzi na zapytania i rozwiązywania problemów użytkowników. Bit GPT App będzie przetwarzać żadnych Danych Osobowych, które nie są istotne lub niezbędne do działania jej usług.

  Inne Dane Osobowe, w tym między innymi dane związane z zachowaniem i cechami użytkowników, mogą być również gromadzone przez Bit GPT App za pośrednictwem plików cookie i innych narzędzi na naszej stronie internetowej. Dane te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i nie będą wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji użytkowników.

  W Jaki Sposób Przetwarzamy Dane Osobowe Zgodnie Z Prawem

  Ograniczamy przetwarzanie danych osobowych tylko do tego, co jest niezbędne do realizacji i udoskonalania naszych usług. Bit GPT App się do RODO i innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, aby upewnić się, że nie naruszamy praw naszych użytkowników.

  Bit GPT App zgodnie z prawem gromadzi i przetwarza Dane Osobowe z następujących powodów:

 • Zgodność z prawem: Bit GPT App, jako administrator danych, jest zobowiązany do gromadzenia określonych danych osobowych od osób odwiedzających witrynę.
 • Uzasadniony interes: Jest to podstawa prawna RODO, w której Bit GPT App może gromadzić i przetwarzać dane, jeśli możemy udowodnić uzasadniony interes w tym zakresie i nie naruszać żadnych praw do prywatności użytkownika.
 • Zbieranie danych dodatkowych: Bit GPT App może gromadzić inne dane osobowe z przyczyn niewymienionych powyżej, jeśli użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.
 • Bit GPT App nie jest Procesorem Danych, a dane użytkownika nie są przechowywane na jego serwerach. Po utworzeniu konta dane osobowe użytkowników przekazywane są do brokera, któremu zostały przypisane. Broker ten jest następnie odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z brokerem, któremu Cię przydzielono.

  Wykorzystanie Danych Osobowych

  Bit GPT App gromadzi i przetwarza dane w celu ulepszenia usług i zapewnienia efektywnego doświadczenia użytkownika. Wykorzystujemy te Dane Osobowe w następujący sposób:

 • W przypadku komunikacji z użytkownikiem: kontaktując się z nami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail i nasz formularz kontaktowy, należy podać konkretne dane, które pozwolą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
 • W celu powiadomienia o ofertach: Możemy chcieć powiadomić użytkowników o ofertach o ograniczonym czasie, że reklamujemy, dlatego musimy przetwarzać niektóre dane osobowe.
 • W przypadku ulepszeń strony internetowej: Mamy uzasadniony interes w ulepszaniu usług świadczonych na Bit GPT App. W związku z tym możemy gromadzić i przetwarzać inne Dane Osobowe, które pozwalają nam planować i wykonywać aktualizacje naszej strony internetowej.
 • Wykorzystanie plików cookie

  Bit GPT App wykorzystuje pliki cookie, aby zrozumieć zachowanie naszych użytkowników, rozwiązać problemy w całej witrynie i dalej ulepszać nasze usługi. Badając, w jaki sposób nasi użytkownicy wchodzą w interakcje z każdą sekcją witryny Bit GPT App, możemy nauczyć się optymalizować wszystkie inne obszary, aby zwiększyć zaangażowanie i zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. Ponadto, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy techniczne, możemy zostać o nich powiadomieni za pomocą plików cookie, co pozwala nam szybko naprawić i zapobiec przedłużającym się zakłóceniom naszych usług.

  Oto trzy główne warianty plików cookie, które napotkasz podczas korzystania z Bit GPT App:

  Niezbędne pliki cookie

  Niezbędne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Bit GPT App i jej usług. Bez tych plików cookie użytkownicy będą mieli ograniczone doświadczenie, a wiele funkcji, które udostępniamy, nie będzie działać zgodnie z zamierzeniami.

  Pliki cookie Google Analytics

  Pliki cookie Google Analytics pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy zachowują się na stronie Bit GPT App i z którymi sekcjami najczęściej wchodzą w interakcje. Korzystając z tych danych, możemy zoptymalizować naszą stronę i zapewnić lepszą obsługę klientów i odwiedzających.

  Ciasteczka zewnętrznych witryn

  Pliki cookie stron trzecich są rozpowszechniane przez strony internetowe stron trzecich, do których możemy się odwoływać, takie jak brokerzy, z którymi współpracujemy.

  Jak Przechowujemy Zebrane Dane

  Bit GPT App nie przechowuje żadnych zgromadzonych Danych Osobowych na naszych serwerach, a zbieranie danych użytkowników ograniczamy tylko do tego, co jest niezbędne do realizacji naszych usług.

  Po utworzeniu konta na Bit GPT App, użytkownicy zostaną skierowani do partnerskiego zewnętrznego brokera. Za zgodą użytkowników prześlemy wszelkie Dane Osobowe do brokera, któremu są przypisane. Broker jest wówczas odpowiedzialny za przechowywanie, przetwarzanie, ochronę i usuwanie Danych Osobowych.

  Bit GPT App zapewnia współpracę z brokerami, którzy przestrzegają RODO i innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Obowiązkiem użytkowników jest jednak zapoznanie się z Polityką Prywatności brokera, któremu zostali przypisani, aby zrozumieć, w jaki sposób ich Dane Osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane.

  Jak Chronione Są Dane Osobowe

  Bit GPT App dokłada wszelkich starań, aby chronić Dane Osobowe, które gromadzi od odwiedzających. Będziemy udostępniać Twoje dane osobom nieupoważnionym tylko wtedy, gdy będzie to prawnie wymagane. W takich okolicznościach poinformujemy Cię z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie świadomej zgody.

  Wszyscy pracownicy Bit GPT App podlegają ścisłym zasadom poufności i są zobowiązani do zachowania prywatności wszystkich danych osobowych. Zapewniamy, że dostęp do Twoich danych będą mieli tylko minimalnie wymagani pracownicy.

  Rzadko możemy być zobowiązani do ujawnienia Danych Osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, np. na wniosek podmiotu rządowego. Jest to możliwe w pewnych okolicznościach, np. jeśli użytkownik jest zaangażowany w dochodzenie karne i organy wymagają dostępu do informacji dotyczących jego działań na naszej stronie internetowej.

  Możemy również skontaktować się z osobą trzecią i poprosić o podanie pewnych informacji. Będziemy dokładnie badać wszelkie wnioski w celu ustalenia, czy osoba trzecia ma prawo do danych, których żąda. W niektórych przypadkach żądanie nadawcy może przeważyć nad prawem użytkownika do prywatności.

  Ujawnienie Twoich danych osobowych

  Bit GPT App ujawni żadnych danych użytkownika osobom trzecim bez zgody użytkownika. Użytkownicy muszą mieć jednak świadomość, że ich Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych i powinni zapoznać się z odpowiednią Polityką Prywatności znajdującą się na platformie Administratora Danych. Bit GPT App Administrator może współpracować z wieloma Podmiotami Przetwarzającymi Dane. Wszystkie dane, które Bit GPT App ujawnia, są przetwarzane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

  Twoje Prawa Dotyczące Twoich Danych Osobowych

  Zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, użytkownik ma prawo do:

 • Dostęp: Użytkownicy mają prawo uzyskać dostęp do wszystkich informacji o nich zebranych przez Administratora.
 • Sprostowanie: Użytkownicy mają prawo do sprostowania lub zmiany danych osobowych, które ich zdaniem zostały zarejestrowane nieprawidłowo.
 • Ograniczenie: Użytkownicy mają prawo ograniczyć dostęp do swoich Danych Osobowych w określonych okolicznościach, zgodnie z RODO.
 • Przeniesienie: Użytkownicy mają prawo zażądać przekazania niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych stronie trzeciej.
 • Usunięcie: Użytkownicy mają prawo zażądać od Administratora usunięcia niektórych lub wszystkich swoich Danych Osobowych. Obowiązkiem Administratora jest powiadomienie podmiotów przetwarzających dane o tym wniosku.
 • Spór: Użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do władz, jeśli uważają, że ich prawa zostały naruszone w związku z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem lub ochroną ich Danych Osobowych.
 • Dodatkowo możesz wybrać:

 • Wycofania zgody Bit GPT App gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych;
 • Zakwestionuj nasze zbieranie Twoich Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu, jeśli możesz udowodnić, że Twoje prawo do prywatności przeważa nad podstawami, które zaproponowaliśmy jako Administrator Danych.
 • Inne przepisy i regulacje dotyczące prywatności mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju zamieszkania.

  Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

  Zmiany treści na Bit GPT App, w tym niniejszej Polityki prywatności, mogą być dokonane w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, a ich obowiązkiem jest zapoznanie się z najnowszą wersją wszystkich umów Bit GPT App. Wszelkie zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na niniejszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z Bit GPT App oznacza wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności i wszystkie inne umowy.

  Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności oraz sposobu, w jaki zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, skorzystaj ze strony Kontakt z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować.