Fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik giver en forklaring på Bit GPT App's metoder og handlinger i forbindelse med de besøgendes personoplysninger.

Om

Denne fortrolighedspolitik giver en forklaring på Bit GPT App's metoder og handlinger i forbindelse med de besøgendes personoplysninger. Dette omfatter uddybning af, hvordan vi indsamler, behandler, lagrer, beskytter og deler brugerdata. Derudover forklarer vi i hele dette dokument vores brugeres rettigheder vedrørende indsamling og brug af deres personoplysninger.

Før du læser denne fortrolighedspolitik yderligere, bedes du sætte dig ind i de relevante vilkår og definitioner nedenfor.

Definitioner

 • Personoplysninger: Oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. Hvis personen kan identificeres direkte eller indirekte ved hjælp af oplysningerne, betragtes de som personoplysninger. Dette omfatter identifikatorer såsom navne, identifikationsnumre, lokaliseringsdata og andre karakteristika, der udtrykker en persons fysiske, fysiologiske, mentale, kulturelle, kommercielle, sociale eller genetiske identitet. Se artikel 4, stk. 1, i GDPR for yderligere oplysninger.
 • Dataansvarlig: Den juridiske enhed, der bestemmer, hvilke data der indsamles fra brugere, hvordan de indsamles, og hvordan de bruges. I dette tilfælde er Bit GPT App den dataansvarlige.
 • Databehandler: Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandling af personoplysninger indsamlet af den dataansvarlige.
 • Behandling af personoplysninger: Enhver handling, der vedrører brugerens personoplysninger, herunder indsamling, opbevaring, sletning, ændring og overførsel.
 • GDPR: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
 • Sådan indsamler vi personoplysninger

  For at præsentere en optimeret brugeroplevelse og levere tjenester af høj standard for brugerne, skal Bit GPT App indsamle personlige data fra besøgende på webstedet. Nedenfor har vi listet de tre primære måder, hvorpå vi indsamler disse data:

  Brugere kan samstemmende give visse personoplysninger, når de bruger tjenester og funktioner på Bit GPT App-webstedet. For eksempel, når du opretter en konto, vil brugerne give oplysninger såsom deres navn og kontaktoplysninger for at gøre det muligt for os at aktivere en konto for dem. Ved at levere dine data via vores registreringsformular og andre tjenester, giver du dit juridiske samtykke til, at vi indsamler og behandler disse data.

  Når du kontakter os, vil brugerne give deres kontaktoplysninger, såsom deres telefonnummer og e-mail-adresse. Disse personoplysninger er nødvendige for, at vi kan besvare forespørgsler og løse problemer for brugerne. Bit GPT App behandler ikke personoplysninger, der ikke er relevante eller nødvendige for driften af dens tjenester.

  Andre personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger vedrørende brugernes adfærd og karakteristika, kan også indsamles af Bit GPT App gennem cookies og andre værktøjer på vores hjemmeside. Disse data er nødvendige for at vores hjemmeside kan fungere korrekt og vil ikke blive brugt til at identificere brugere individuelt.

  Hvordan vi juridisk behandler personoplysninger

  Vi begrænser vores behandling af personoplysninger til kun det, der er nødvendigt for udførelsen og forbedringen af vores tjenester. Bit GPT App overholder GDPR og andre gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger for at sikre, at vi ikke krænker vores brugeres rettigheder.

  Bit GPT App indsamler og behandler personoplysninger lovligt af følgende grunde:

 • Lovoverholdelse:Bit GPT App, som dataansvarlig, er forpligtet til at indsamle visse personoplysninger fra webstedsbesøgende.
 • Legitim interesse: Dette er en GDPR lovlig base, hvor Bit GPT App har tilladelse til at indsamle og behandle data, hvis vi kan bevise en legitim interesse i at gøre det og ikke krænker nogen brugeres ret til privatlivets fred.
 • Yderligere dataindsamling:Bit GPT App kan indsamle andre personoplysninger af årsager, der ikke er beskrevet ovenfor, hvis brugeren giver udtrykkeligt samtykke.
 • Bit GPT App er ikke dataprocessoren, og brugerdata lagres ikke på serverne. Når du har oprettet en konto, leveres brugernes personoplysninger til den mægler, de er blevet tildelt. Denne mægler er derefter ansvarlig for behandling af alle data. Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine data, bedes du kontakte den mægler, du er blevet tildelt.

  Brug af personlige data

  Bit GPT App indsamler og behandler data for at forbedre tjenester og give en effektiv brugeroplevelse. Vi bruger disse personoplysninger på følgende måder:

 • Til brugerkommunikation: Når du kontakter os via forskellige kommunikationskanaler såsom e-mail og vores kontaktformular, skal du angive specifikke data, så vi kan besvare din forespørgsel.
 • For notifikation af tilbud: Vi kan ønske at underrette brugere af tidsbegrænsede tilbud om, at vi annoncerer, hvilket er grunden til, at vi er nødt til at behandle nogle personlige data.
 • Til hjemmesideforbedringer: Vi har en legitim interesse i at forbedre de tjenester, vi leverer på Bit GPT App. Derfor kan vi indsamle og behandle andre personoplysninger, der giver os mulighed for at planlægge og udføre opdateringer til vores hjemmeside.
 • Brug af cookie

  Bit GPT App bruger cookies til at forstå vores brugeres adfærd, løse problemer på hele hjemmesiden og yderligere forbedre vores tjenester. Ved at undersøge, hvordan vores brugere interagerer med hvert afsnit på Bit GPT App-webstedet, kan vi lære at optimere alle andre områder for at øge engagementet og give en bedre brugeroplevelse. Hvis der er tekniske problemer, kan vi desuden blive gjort opmærksom på dem via cookies, så vi hurtigt kan foretage rettelser og forhindre længerevarende afbrydelser af vores tjenester.

  Her er de tre vigtigste varianter af cookies, som du vil støde på, når du bruger Bit GPT App:

  Essentielle cookies

  Essentielle cookies er afgørende for, at Bit GPT App-webstedet og dets tjenester kan fungere korrekt. Uden disse cookies aktiveret, vil brugerne have en begrænset oplevelse, og mange funktioner, vi giver, vil ikke fungere som tilsigtet.

  Google Analytics-cookies

  Google Analytics-cookies hjælper os med at forstå, hvordan brugerne opfører sig på Bit GPT App-webstedet, og hvilke sektioner der interagerer mest med. Ved hjælp af disse data kan vi optimere vores hjemmeside og give en bedre brugeroplevelse for kunder og besøgende.

  Tredjeparts cookies

  Tredjepartscookies distribueres af tredjepartswebsteder, som vi kan linke til, f.eks. mæglere, som vi samarbejder med.

  Sådan opbevarer vi indsamlede data

  Bit GPT App lagrer ikke indsamlede personoplysninger på vores servere, og vi begrænser vores indsamling af brugerdata til kun det, der er nødvendigt for at opfylde vores tjenester.

  Efter oprettelse af en konto på Bit GPT App, vil brugerne blive henvist til en partner tredjepart mægler. Med brugerens samtykke vil vi sende alle personlige data til den mægler, de er tildelt. Mægleren er derefter ansvarlig for lagring, behandling, beskyttelse og sletning af personoplysninger.

  Bit GPT App sikrer at indgå partnerskab med mæglere, der overholder GDPR og andre gældende love om privatlivets fred. Det er dog brugerens ansvar at sætte sig ind i den mæglers privatlivspolitik, som de er blevet tildelt, for at forstå, hvordan deres personoplysninger indsamles, behandles og lagres.

  Hvordan personlige data beskyttes

  Bit GPT App tager stor omhu for at beskytte de personlige data, som den indsamler fra besøgende. Vi vil kun dele dine data med uautoriserede parter, hvis det kræves af loven. Under disse omstændigheder vil vi underrette dig på forhånd og anmode om dit informerede samtykke.

  Alle Bit GPT App medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedsregler og er forpligtet til at holde alle personlige data private. Vi sikrer, at kun det minimum, der kræves af medarbejdere, har adgang til dine data.

  Vi kan i sjældne tilfælde være forpligtet til at videregive personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser, som f.eks. på grund af en anmodning fra en offentlig enhed. Dette er muligt under visse omstændigheder, f.eks. hvis en bruger er involveret i en strafferetlig efterforskning, og myndighederne kræver adgang til oplysninger om deres handlinger på vores websted.

  Vi kan også blive kontaktet af en tredjepart og anmode om visse oplysninger. Vi vil grundigt undersøge alle anmodninger for at afgøre, om tredjeparten har den juridiske ret til de data, den anmoder om. I nogle tilfælde kan afsenderens anmodning veje tungere end brugerens ret til privatlivets fred.

  Videregivelse af dine personoplysninger

  Bit GPT App vil ikke videregive brugerdata til tredjepart uden brugerens samtykke. Brugerne skal dog være opmærksomme på, at deres personoplysninger vil blive behandlet af databehandleren og bør sætte sig ind i den relevante privatlivspolitik, der findes på databehandlerens platform. Bit GPT App, den dataansvarlige, arbejder muligvis med flere dataprocessorer. Alle data, som Bit GPT App videregiver, sker i overensstemmelse med alle gældende love om privatlivets fred.

  Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger

  I henhold til GDPR og andre gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger har du, brugeren, ret til at:

 • Adgang: Brugere har ret til at få adgang til alle oplysninger, som den dataansvarlige har indsamlet om dem.
 • Ret til berigtigelse: Brugere har ret til at berigtige eller ændre personoplysninger, som de mener er blevet registreret forkert.
 • Begrænsning: Brugere har ret til at begrænse adgangen til deres personoplysninger under visse omstændigheder, som beskrevet i GDPR.
 • Overførsel: Brugere har ret til at anmode om overførsel af nogle eller alle deres personoplysninger til en tredjepart.
 • Sletning: Brugere har ret til at anmode om, at den dataansvarlige sletter nogle eller alle deres personoplysninger. Det er den dataansvarliges ansvar at underrette databehandlerne om denne anmodning.
 • Tvist: Brugere har ret til at indgive en klage til myndigheder, hvis de mener, at deres rettigheder er blevet krænket i forbindelse med indsamling, behandling, opbevaring eller beskyttelse af deres personoplysninger.
 • Derudover kan du vælge at:

 • Tilbagekalde dit samtykke til indsamling og behandling af dine personlige oplysninger på Bit GPT App.
 • Bestride vores indsamling af dine personoplysninger på grundlag af legitim interesse, hvis du kan bevise, at din ret til privatlivets fred vejer tungere end de grunde, vi, som den dataansvarlige, har foreslået.
 • Andre love og bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger kan gælde i henhold til dit bopælsland.

  Ændringer i denne fortrolighedspolitik

  Ændringer i indholdet på Bit GPT App, herunder denne privatlivspolitik, kan foretages på ethvert tidspunkt. Enhver ændring kan foretages uden forudgående varsel til brugeren, og det er deres ansvar at sætte sig ind i den nyeste version af alle Bit GPT App's aftaler. Alle ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen på dette websted. Din fortsatte brug af Bit GPT App repræsenterer dit samtykke til denne fortrolighedspolitik og alle andre aftaler.

  Hvis du har feedback eller forespørgsler vedrørende denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger, skal du bruge siden Kontakt os for at finde ud af, hvordan du kan komme i kontakt med os.