Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö antaa selityksen Bit GPT App: n menetelmistä ja toimista, jotka liittyvät kävijöiden henkilötietoihin.

Tietoja

Tämä tietosuojakäytäntö antaa selityksen Bit GPT App: n menetelmistä ja toimista, jotka liittyvät kävijöiden henkilötietoihin. Tämä sisältää sen, miten keräämme, käsittelemme, tallennamme, suojaamme ja jaamme käyttäjätietoja. Lisäksi selitämme tässä asiakirjassa käyttäjiemme oikeuksia, jotka koskevat heidän henkilötietojensa keräämistä ja käyttöä.

Ennen kuin luet tämän tietosuojakäytännön tarkemmin, tutustu alla oleviin asianmukaisiin ehtoihin ja määritelmiin.

Määritelmät

 • Henkilötiedot: Tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan fyysiseen henkilöön liittyvät tiedot. Jos henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa näiden tietojen avulla, se katsotaan henkilötiedoiksi. Näihin kuuluvat tunnisteet, kuten nimet, tunnistenumerot, sijaintitiedot ja muut henkilön fyysistä, fysiologista, henkistä, kulttuurista, kaupallista, sosiaalista tai geneettistä identiteettiä ilmaisevat ominaisuudet. Ks. lisätietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdasta.
 • Rekisterinpitäjä: Oikeushenkilö, joka määrittää, mitä tietoja käyttäjiltä kerätään, miten niitä kerätään ja miten niitä käytetään. Tässä tapauksessa Bit GPT App on rekisterinpitäjä.
 • Rekisterinpitäjä: Rekisterinpitäjän keräämien henkilötietojen käsittelystä vastaava oikeushenkilö.
 • Henkilötietojen käsittely: Mikä tahansa käyttäjän henkilötietoihin liittyvä toiminto, mukaan lukien tietojen kerääminen, tallentaminen, poistaminen, muuttaminen ja siirtäminen.
 • GDPR: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta.
 • Miten Keräämme Henkilötietoja

  Voidakseen esittää optimoidun käyttökokemuksen ja tarjota käyttäjille korkealaatuisia palveluja, Bit GPT App: n on kerättävä henkilötietoja verkkosivuston kävijöiltä. Alla on lueteltu kolme ensisijaista tapaa, joilla keräämme nämä tiedot:

  Käyttäjät voivat yhteisesti antaa joitakin henkilötietoja käyttäessään Bit GPT App-verkkosivuston palveluja ja ominaisuuksia. Käyttäjät esimerkiksi antavat tilin luonnin yhteydessä tietoja, kuten nimensä ja yhteystietonsa, jotta voimme aktivoida tilin onnistuneesti. Antamalla tietosi rekisteröintilomakkeemme ja muiden palveluidemme kautta annat oikeudellisen suostumuksesi näiden tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

  Kun otat meihin yhteyttä, käyttäjät antavat yhteystietonsa, kuten puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Nämä henkilötiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme käsitellä kyselyitä ja ratkaista käyttäjien ongelmia. Bit GPT App ei käsittele henkilötietoja, jotka eivät ole merkityksellisiä tai välttämättömiä sen palveluiden toiminnalle.

  Bit GPT App voi kerätä myös muita henkilötietoja, mukaan lukien muun muassa käyttäjien käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin liittyviä tietoja, evästeiden ja muiden verkkosivustollamme olevien työkalujen avulla. Nämä tiedot ovat välttämättömiä verkkosivustomme onnistuneen toiminnan kannalta, eikä niitä käytetä käyttäjien tunnistamiseen yksilöllisesti.

  Miten käsittelemme henkilötietoja laillisesti

  Rajoitamme henkilötietojemme käsittelyn vain siihen, mikä on välttämätöntä palvelujemme toteuttamiseksi ja parantamiseksi. Bit GPT App noudattaa GDPR: ää ja muita sovellettavia tietosuojalakeja kerätessään ja käsitellessään henkilötietoja sen varmistamiseksi, että emme loukkaa käyttäjiemme oikeuksia.

  Bit GPT App kerää ja käsittelee henkilötietoja laillisesti seuraavilla perusteilla:

 • Lainsäädännön noudattaminen: Bit GPT App, rekisterinpitäjänä, on velvollinen keräämään tiettyjä henkilötietoja sivuston kävijöiltä.
 • Oikeutettu etu: Tämä on GDPR: n laillinen perusta, jossa Bit GPT App saa kerätä ja käsitellä tietoja, jos voimme osoittaa oikeutetun etumme tehdä niin, emmekä riko mitään käyttäjän yksityisyyttä koskevia oikeuksia.
 • Lisätietojen kerääminen: Bit GPT App voi kerätä muita henkilötietoja syistä, joita ei ole mainittu edellä, jos käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa.
 • Bit GPT App ei ole Tietojen käsittelijä, eikä käyttäjätietoja tallenneta sen palvelimiin. Kun olet luonut tilin, käyttäjien henkilötiedot luovutetaan välittäjälle, jolle ne on luovutettu. Välittäjä on vastuussa kaikkien tietojen käsittelystä. Jos sinulla on kysyttävää tietojesi käsittelystä, ota yhteyttä antamaasi välittäjään.

  Henkilötietojen käyttö

  Bit GPT App kerää ja käsittelee tietoja palveluiden parantamiseksi ja tehokkaan käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Käytämme näitä henkilötietoja seuraavilla tavoilla:

 • Käyttäjien viestintä: Kun otat meihin yhteyttä eri viestintäkanavien, kuten sähköpostin ja yhteydenottolomakkeen kautta, sinun on annettava tiettyjä tietoja, jotta voimme vastata kyselyysi.
 • Tarjousten ilmoittaminen: Saatamme haluta ilmoittaa käyttäjille rajoitetun ajan voimassa olevista tarjouksista, että mainostamme, minkä vuoksi meidän on käsiteltävä joitakin henkilötietoja.
 • Verkkosivujen parannukset: Meillä on oikeutettu etu parantaa Bit GPT App-palvelua. Siksi saatamme kerätä ja käsitellä muita henkilötietoja, joiden avulla voimme suunnitella ja toteuttaa päivityksiä verkkosivustollamme.
 • Evästeiden käyttö

  Bit GPT App käyttää evästeitä ymmärtääkseen käyttäjiemme käyttäytymistä, korjatakseen ongelmia koko verkkosivustolla ja parantaakseen edelleen palveluitamme. Tutkimalla, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa Bit GPT App-sivuston kunkin osan kanssa, voimme oppia optimoimaan kaikki muut alueet, jotta voimme lisätä sitoutumista ja tarjota paremman käyttäjäkokemuksen. Lisäksi, jos meillä on teknisiä ongelmia, voimme saada ne tietoomme evästeiden avulla, jolloin voimme nopeasti tehdä korjauksia ja estää palveluidemme pitkäaikaiset häiriöt.

  Tässä on evästeiden kolme päämuunnelmaa, joita kohtaat käyttäessäsi Bit GPT App:

  Välttämättömät evästeet

  Välttämättömät evästeet ovat ratkaisevan tärkeitä Bit GPT App-verkkosivuston ja sen palveluiden asianmukaisen toiminnan kannalta. Ilman näitä evästeitä käyttäjillä on rajallinen käyttökokemus, ja monet tarjoamamme ominaisuudet eivät toimi tarkoitetulla tavalla.

  Google Analytics -evästeet

  Google Analytics -evästeet auttavat meitä ymmärtämään, miten käyttäjät käyttäytyvät Bit GPT App-verkkosivustolla ja mihin osioihin ollaan eniten yhteydessä. Näiden tietojen avulla voimme optimoida sivustomme ja tarjota paremman käyttökokemuksen asiakkaille ja vierailijoille.

  Kolmannen osapuolen evästeet

  Kolmannen osapuolen evästeitä jakavat kolmannen osapuolen verkkosivustot, joihin voimme linkittää, kuten välittäjät, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

  Kerättyjen Tietojen Tallentaminen

  Bit GPT App ei tallenna mitään kerättyjä henkilötietoja palvelimillemme, ja rajoitamme käyttäjätietojen keräämisen vain siihen, mikä on tarpeen palveluidemme toteuttamiseksi.

  Kun olet luonut tilin Bit GPT App, käyttäjät ohjataan kumppanin kolmannen osapuolen välittäjälle. Käyttäjien suostumuksella lähetämme kaikki henkilötiedot välittäjälle, jolle ne on osoitettu. Välittäjä on vastuussa henkilötietojen tallentamisesta, käsittelystä, suojaamisesta ja poistamisesta.

  Bit GPT App varmistaa yhteistyökumppanin välittäjien kanssa, jotka noudattavat yleistä tietosuoja-asetusta ja muita sovellettavia tietosuojalakeja. Käyttäjien vastuulla on kuitenkin tutustua välittäjän tietosuojakäytäntöön, jotta he voivat ymmärtää, miten heidän henkilötietojaan kerätään, käsitellään ja säilytetään.

  Miten Henkilötiedot Suojataan

  Bit GPT App suojaa huolellisesti kävijöiltä keräämiään henkilötietoja. Jaamme tietojasi valtuuttamattomille osapuolille vain, jos se on lain mukaan tarpeen. Näissä olosuhteissa ilmoitamme sinulle etukäteen ja pyydämme tietoisen suostumuksesi.

  Kaikkiin Bit GPT App henkilökuntaan sovelletaan tiukkoja luottamuksellisuussääntöjä ja heidän on pidettävä kaikki henkilötiedot yksityisinä. Varmistamme, että tietoihisi pääsee käsiksi vain vähimmäismäärä henkilökuntaa.

  Meitä voidaan harvoin vaatia luovuttamaan henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, esimerkiksi valtion yksikön pyynnöstä. Tämä on mahdollista tietyissä olosuhteissa, kuten jos käyttäjä on osallisena rikostutkinnassa ja viranomaiset vaativat pääsyn tietoihin toiminnastaan verkkosivustollamme.

  Kolmas osapuoli voi myös ottaa meihin yhteyttä ja pyytää toimittamaan tiettyjä tietoja. Tutkimme perusteellisesti kaikki pyynnöt sen määrittämiseksi, onko kolmannella osapuolella laillinen oikeus pyytämiinsä tietoihin. Joissakin tapauksissa lähettäjän pyyntö voi ylittää käyttäjän oikeuden yksityisyyteen.

  Henkilötietojesi luovuttaminen

  Bit GPT App ei luovuta mitään käyttäjätietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjien tulee kuitenkin olla tietoisia siitä, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee heidän henkilötietojaan, ja heidän tulee perehtyä asianmukaisiin tietosuojakäytäntöihin, jotka löytyvät tietojenkäsittelijän alustasta. Bit GPT App, rekisterinpitäjä, voi toimia useiden tietojenkäsittelijöiden kanssa. Kaikki tiedot, jotka Bit GPT App paljastaa, tehdään kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

  Oikeutesi Henkilötietoihisi liittyen

  GDPR: n ja muiden sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti sinulla, käyttäjällä, on oikeus:

 • Pääsy: Käyttäjillä on oikeus saada käyttöönsä kaikki tiedot, jotka rekisterinpitäjä on kerännyt heistä.
 • Oikaisu: Käyttäjillä on oikeus oikaista tai muuttaa henkilötietoja, joiden he uskovat olevan väärin tallennettuja.
 • Rajoitus: Käyttäjillä on oikeus rajoittaa pääsyä henkilötietoihinsa tietyissä olosuhteissa, kuten GDPR: ssä on kuvattu.
 • Siirto: Käyttäjillä on oikeus pyytää joidenkin tai kaikkien henkilötietojensa siirtämistä kolmannelle osapuolelle.
 • Poistaminen: Käyttäjillä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä poistaa osan tai kaikki heidän henkilötiedoistaan. Rekisterinpitäjän vastuulla on ilmoittaa tästä pyynnöstä henkilötietojen käsittelijöille.
 • Riita: Käyttäjillä on oikeus tehdä valitus viranomaisille, jos he katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu heidän henkilötietojensa keräämisessä, käsittelyssä, säilyttämisessä tai suojaamisessa.
 • Lisäksi voit valita:

 • Peruuttaa suostumuksesi Bit GPT App henkilötietojesi keräämiseen ja käsittelyyn;
 • Riitauta henkilötietojesi kerääminen oikeutetun edun perusteella, jos voit osoittaa, että oikeutesi yksityisyyteen ylittää perusteet, joita olemme rekisterinpitäjänä ehdottaneet.
 • Muita tietosuojaan liittyviä lakeja ja määräyksiä voidaan soveltaa asuinmaasi mukaan.

  Tämän tietosuojakäytännön muutokset

  Muutoksia Bit GPT App: n sisältöön, mukaan lukien tämä tietosuojakäytäntö, voidaan tehdä milloin tahansa. Muutokset voidaan tehdä ilman ennakkoilmoitusta käyttäjälle, ja käyttäjän vastuulla on tutustua kaikkien Bit GPT App-sopimusten uusimpaan versioon. Kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu tällä verkkosivustolla. Jatkamalla Bit GPT App: n käyttöä hyväksyt tämän tietosuojakäytännön ja kaikki muut sopimukset.

  Jos sinulla on palautetta tai kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä ja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä -sivulla.