Privacybeleid

Dit Privacybeleid geeft uitleg over de methoden en acties van Bit GPT App met betrekking tot de Persoonsgegevens van haar bezoekers.

Informatie

Dit Privacybeleid geeft uitleg over de methoden en acties van Bit GPT App met betrekking tot de Persoonsgegevens van haar bezoekers. Dit omvat meer informatie over de manier waarop we gebruikersgegevens verzamelen, verwerken, opslaan, beschermen en delen. Verder leggen we in dit document de rechten van onze gebruikers uit met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens.

Voordat u dit Privacybeleid verder leest, moet u eerst kennismaken met de relevante termen en definities die hieronder worden gegeven.

Definities

 • Persoonsgegevens: Informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als de persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd met behulp van de informatie, wordt het beschouwd als Persoonsgegevens. Dit omvat identificatoren zoals namen, identificatienummers, locatiegegevens en andere kenmerken die iemands fysieke, fysiologische, mentale, culturele, commerciële, sociale of genetische identiteit tot uitdrukking brengen. Zie art.4(1) AVG voor meer informatie.
 • Gegevensbeheerder: De rechtspersoon die bepaalt welke gegevens van gebruikers worden verzameld, hoe deze worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. In dit geval is Bit GPT App de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Gegevensverwerker: De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn verzameld.
 • Verwerking van Persoonsgegevens: Elke bewerking met betrekking tot de Persoonsgegevens van de gebruikers, inclusief het verzamelen, opslaan, verwijderen, wijzigen en overdragen ervan.
 • AVG: VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 • Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

  Om een geoptimaliseerde gebruikerservaring te presenteren en hoogwaardige diensten voor gebruikers te bieden, moet Bit GPT App Persoonsgegevens van bezoekers van de website verzamelen. Hieronder hebben we de drie belangrijkste manieren opgesomd waarop we deze gegevens verzamelen:

  Gebruikers kunnen met instemming enkele Persoonsgegevens verstrekken bij het gebruik van diensten en functies op de Bit GPT App-website. Bij het aanmaken van een account zullen gebruikers bijvoorbeeld informatie verstrekken zoals hun naam en contactgegevens, zodat we een account voor hen kunnen activeren. Door uw gegevens te verstrekken via ons registratieformulier en andere diensten, geeft u uw wettelijke toestemming aan ons om deze gegevens te verzamelen en te verwerken.

  Wanneer u contact met ons opneemt, zullen gebruikers hun contactgegevens verstrekken, zoals hun telefoonnummer en e-mailadres. Deze Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor ons om vragen te beantwoorden en problemen voor gebruikers op te lossen. Bit GPT App zal geen Persoonsgegevens verwerken die niet relevant of noodzakelijk zijn voor de werking van haar diensten.

  Andere Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens met betrekking tot het gedrag en de kenmerken van gebruikers, kunnen ook worden verzameld door Bit GPT App via cookies en andere tools op onze website. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website en worden niet gebruikt om gebruikers individueel te identificeren.

  Hoe wij persoonsgegevens legaal verwerken

  Wij beperken onze verwerking van Persoonsgegevens tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering en verfijning van onze diensten. Bit GPT App houdt zich aan de AVG en andere toepasselijke privacywetten bij het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat we geen inbreuk maken op de rechten van onze gebruikers.

  Bit GPT App verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Naleving van de wet:Bit GPT App, als gegevensbeheerder, is vereist om bepaalde persoonlijke gegevens van sitebezoekers te verzamelen.
 • Legitiem belang: dit is een wettelijke basis van de AVG waarin Bit GPT App is toegestaan om gegevens te verzamelen en te verwerken als we een legitiem belang kunnen aantonen om dit te doen en geen inbreuk maken op gebruikersprivacyrechten.
 • Aanvullende gegevensverzameling: Bit GPT App kan andere Persoonsgegevens verzamelen om redenen die hierboven niet zijn uiteengezet, als de gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • Bit GPT App is niet de gegevensverwerker en gebruikersgegevens worden niet op de servers opgeslagen. Na het aanmaken van een account worden de Persoonsgegevens van gebruikers verstrekt aan de makelaar waaraan ze zijn toegewezen. Deze makelaar is dan verantwoordelijk voor het verwerken van alle gegevens. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, neem dan contact op met de makelaar die u toegewezen heeft gekregen.

  Gebruik van persoonsgegevens

  Bit GPT App verzamelt en verwerkt gegevens om services te verbeteren en een effectieve gebruikerservaring te bieden. Wij gebruiken deze Persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Voor communicatie met gebruikers: Wanneer u contact met ons opneemt via verschillende communicatiekanalen, zoals e-mail en ons contactformulier, moet u specifieke gegevens verstrekken om ons in staat te stellen op uw vraag te reageren.
 • Voor kennisgeving van aanbiedingen: We willen gebruikers mogelijk op de hoogte stellen van kortlopende aanbiedingen die we adverteren, daarom moeten we enkele Persoonsgegevens verwerken.
 • Voor verbeteringen van de website: We hebben een legitiem belang bij het verbeteren van de diensten die we leveren op Bit GPT App. Daarom kunnen we andere Persoonsgegevens verzamelen en verwerken waarmee we updates van onze website kunnen plannen en uitvoeren.
 • Gebruik van cookies

  Bit GPT App gebruikt cookies om het gedrag van onze gebruikers te begrijpen, problemen op de hele website op te lossen en onze diensten verder te verbeteren. Door te onderzoeken hoe onze gebruikers omgaan met elk gedeelte van de Bit GPT App-site, kunnen we leren om alle andere gebieden te optimaliseren om de betrokkenheid te vergroten en een verbeterde gebruikerservaring te bieden. Als er technische problemen zijn, kunnen we hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van cookies, zodat we snel oplossingen kunnen vinden en langdurige onderbreking van onze diensten kunnen voorkomen.

  Hier zijn de drie belangrijkste variaties van cookies die u zult tegenkomen bij het gebruik van Bit GPT App:

  Essentiële cookies

  Essentiële cookies zijn van cruciaal belang voor de goede werking van de Bit GPT App website en haar diensten. Als deze cookies niet zijn ingeschakeld, zullen gebruikers een beperkte ervaring hebben en zullen veel functies die we aanbieden niet werken zoals bedoeld.

  Google Analytics-cookies

  Google Analytics-cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers zich gedragen op de Bit GPT App-website en welke secties het meest met elkaar te maken hebben. Met behulp van deze gegevens kunnen we onze site optimaliseren en een betere gebruikerservaring bieden voor klanten en bezoekers.

  Cookies van derden

  Cookies van derden worden gedistribueerd door websites van derden waar we mogelijk naar linken, zoals makelaars waarmee we een partnerschap hebben.

  Hoe we verzamelde gegevens opslaan

  Bit GPT App slaat geen verzamelde Persoonsgegevens op onze servers op, en we beperken onze verzameling van gebruikersgegevens tot wat nodig is om onze diensten te vervullen.

  Na het aanmaken van een account op Bit GPT App, zullen gebruikers worden doorverwezen naar een derde partij makelaar. Met toestemming van de gebruikers sturen wij alle Persoonsgegevens naar de makelaar aan wie ze zijn toegewezen. De makelaar is dan verantwoordelijk voor het opslaan, verwerken, beschermen en verwijderen van Persoonsgegevens.

  Bit GPT App zorgt ervoor om samen te werken met makelaars die zich houden aan de AVG en andere toepasselijke privacywetten. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruikers om zich vertrouwd te maken met het privacybeleid van de makelaar die hun is toegewezen om te begrijpen hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

  Hoe persoonlijke gegevens worden beschermd

  Bit GPT App zorgt voor de bescherming van de Persoonsgegevens die het van bezoekers verzamelt. Wij delen uw gegevens alleen met onbevoegde partijen als dit wettelijk verplicht is. In deze omstandigheden zullen we u van tevoren op de hoogte stellen en uw geïnformeerde toestemming vragen.

  Alle Bit GPT App-medewerkers zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsregels en zijn verplicht om alle Persoonsgegevens privé te houden. Wij zorgen ervoor dat alleen de minimaal vereiste medewerkers toegang hebben tot uw gegevens.

  We kunnen in zeldzame gevallen verplicht worden om Persoonsgegevens openbaar te maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals als gevolg van een verzoek van een overheidsinstantie. Dit is mogelijk in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als een gebruiker betrokken is bij een strafrechtelijk onderzoek en autoriteiten toegang tot informatie over hun acties op onze website nodig hebben.

  We kunnen ook worden gecontacteerd door een derde partij en verzoeken om bepaalde informatie te verstrekken. We zullen alle verzoeken grondig onderzoeken om te bepalen of de derde het wettelijke recht heeft op de gegevens die hij opvraagt. In sommige gevallen kan het verzoek van de afzender zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op privacy.

  Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

  Bit GPT App zal geen gebruikersgegevens bekendmaken aan derden zonder toestemming van de gebruiker. Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat hun Persoonsgegevens door de Gegevensverwerker worden verwerkt en moeten zich vertrouwd maken met het relevante Privacybeleid dat op het platform van de Gegevensverwerker is gevonden. Bit GPT App, de gegevensbeheerder, kan werken met meerdere gegevensverwerkers. Alle gegevens die Bit GPT App openbaar maakt, worden gedaan in overeenstemming met alle toepasselijke privacywetgeving.

  Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

  Volgens de AVG en andere toepasselijke privacygerelateerde wetten hebt u als gebruiker het recht om:

 • Toegang: Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot alle informatie die de gegevensbeheerder over hen heeft verzameld.
 • Rectificatie: Gebruikers hebben het recht om Persoonsgegevens te rectificeren of te wijzigen waarvan zij menen dat deze onjuist zijn geregistreerd.
 • Beperking: Gebruikers hebben het recht om de toegang tot hun Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, zoals uiteengezet in de AVG.
 • Overdracht: Gebruikers hebben het recht om de overdracht van sommige of alle Persoonsgegevens aan een derde partij te vragen.
 • Verwijdering: Gebruikers hebben het recht om te verzoeken dat de Verwerkingsverantwoordelijke enkele of alle van hun Persoonsgegevens verwijdert. Het is de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke om de Verwerkers van dit verzoek in kennis te stellen.
 • Geschil: Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij autoriteiten als ze van mening zijn dat hun rechten zijn geschonden met betrekking tot het verzamelen, verwerken, opslaan of beschermen van hun Persoonsgegevens.
 • Daarnaast kunt u ervoor kiezen om:

 • Trek uw toestemming in voor Bit GPT App het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen onze verzameling van uw Persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang als u kunt bewijzen dat uw recht op privacy zwaarder weegt dan de gronden die wij, als de Verwerkingsverantwoordelijke, hebben voorgesteld.
 • Andere privacygerelateerde wet- en regelgeving kan van toepassing zijn op basis van uw land van verblijf.

  Wijzigingen in dit privacybeleid

  Wijzigingen in de inhoud op Bit GPT App, inclusief dit Privacybeleid, kunnen op elk moment worden aangebracht. Eventuele wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker worden aangebracht, en het is hun verantwoordelijkheid om zich vertrouwd te maken met de nieuwste versie van alle Bit GPT App-overeenkomsten. Alle wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie op deze website van kracht. Uw voortgezet gebruik van Bit GPT App staat voor uw toestemming voor dit Privacybeleid en alle andere overeenkomsten.

  Als u feedback of vragen hebt over dit privacybeleid en hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, kunt u de pagina Contact met ons opnemen om te weten te komen hoe u contact met ons kunt opnemen.