Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir en forklaring på Bit GPT App metoder og handlinger i forhold til de besøkendes personopplysninger.

Om

Denne personvernerklæringen gir en forklaring på Bit GPT App metoder og handlinger i forhold til de besøkendes personopplysninger. Dette inkluderer utarbeidelse av hvordan vi samler inn, behandler, lagrer, beskytter og deler brukerdata. Videre forklarer vi gjennom dette dokumentet våre brukeres rettigheter når det gjelder innsamling og bruk av deres personopplysninger.

Før du leser denne personvernerklæringen videre, må du gjøre deg kjent med de relevante vilkårene og definisjonene nedenfor.

Definisjoner

 • Personopplysninger: Opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Hvis personen kan identifiseres direkte eller indirekte ved hjelp av informasjonen, regnes den som personopplysninger. Dette omfatter identifikatorer som navn, identifikasjonsnumre, stedsdata og andre kjennetegn som uttrykker en persons fysiske, fysiologiske, mentale, kulturelle, kommersielle, sosiale eller genetiske identitet. Se artikkel 4 nr. 1 i GDPR for mer informasjon.
 • Datakontroller: Den juridiske enheten som bestemmer hvilke data som samles inn fra brukere, hvordan de samles inn og hvordan de brukes. I dette tilfellet er Bit GPT App datakontrolleren.
 • Databehandler: Den juridiske enheten som er ansvarlig for å behandle personopplysninger samlet inn av den behandlingsansvarlige.
 • Behandling av personopplysninger: Enhver operasjon knyttet til brukernes personopplysninger, inkludert innsamling, lagring, sletting, endring og overføring.
 • GDPR: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF.
 • Hvordan vi samler inn personopplysninger

  For å presentere en optimalisert brukeropplevelse og levere tjenester av høy standard for brukere, må Bit GPT App samle inn personopplysninger fra besøkende til nettstedet. Nedenfor har vi oppført de tre hovedmåtene vi samler inn disse dataene på:

  Brukere kan gi noen personopplysninger ved bruk av tjenester og funksjoner på Bit GPT App-nettstedet. Når du for eksempel oppretter en konto, vil brukerne oppgi informasjon som navn og kontaktdetaljer, slik at vi kan aktivere en konto for dem. Ved å oppgi dine data gjennom vårt registreringsskjema og andre tjenester, gir du ditt juridiske samtykke til at vi samler inn og behandler disse dataene.

  Når du kontakter oss, vil brukerne oppgi kontaktinformasjon, for eksempel telefonnummer og e-postadresse. Disse personopplysningene er nødvendige for at vi skal kunne behandle spørsmål og løse problemer for brukere. Bit GPT App vil ikke behandle personopplysninger som ikke er relevante eller nødvendige for driften av tjenestene.

  Andre Personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, data knyttet til oppførsel og egenskaper til brukere, kan også samles inn av Bit GPT App gjennom informasjonskapsler og andre verktøy på nettstedet vårt. Disse dataene er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere på en vellykket måte, og vil ikke bli brukt til å identifisere brukere individuelt.

  Hvordan behandler vi personopplysninger

  Vi begrenser vår behandling av personopplysninger til bare det som er nødvendig for utførelsen og forbedringen av våre tjenester. Bit GPT App overholder GDPR og andre gjeldende personvernlover når vi samler inn og behandler personopplysninger for å sikre at vi ikke krenker rettighetene til våre brukere.

  Bit GPT App lovlig samler inn og behandler personopplysninger av følgende grunner:

 • Juridisk overholdelse: Bit GPT App, som datakontrollør, er nødvendig for å samle inn visse personopplysninger fra besøkende på nettstedet.
 • Legitimt interesse: Dette er en GDPR lovlig base der Bit GPT App er tillatt å samle inn og behandle data hvis vi kan bevise en legitim interesse i å gjøre det og ikke krenke noen brukernes personvernrettigheter.
 • Ytterligere datainnsamling: Bit GPT App kan samle inn andre personopplysninger av grunner som ikke er skissert ovenfor, hvis brukeren gir uttrykkelig samtykke.
 • Bit GPT App er ikke dataprosessoren, og brukerdata lagres ikke på serverne. Etter opprettelse av en konto, blir brukernes personopplysninger gitt til megleren de har blitt tildelt. Denne megleren er da ansvarlig for å behandle alle data. Hvis du har spørsmål om behandlingen av opplysningene dine, kan du kontakte megleren du har fått tildelt.

  Bruk av personlige data

  Bit GPT App samler inn og behandler data for å forbedre tjenestene og gi en effektiv brukeropplevelse. Vi bruker disse personopplysningene på følgende måter:

 • For brukerkommunikasjon:Når du kontakter oss via ulike kommunikasjonskanaler som e-post og vårt kontaktskjema, må du oppgi spesifikke data for å tillate oss å svare på forespørselen din.
 • For varsling av tilbud: Vi kan ønske å varsle brukere om tidsbegrensede tilbud som vi annonserer, og det er derfor vi må behandle noen personopplysninger.
 • For forbedring av nettstedet: Vi har en legitim interesse i å forbedre tjenestene vi tilbyr på Bit GPT App. Derfor kan vi samle inn og behandle andre personopplysninger som gjør at vi kan planlegge og utføre oppdateringer på nettstedet vårt.
 • Bruk av informasjonskapsler

  Bit GPT App bruker informasjonskapsler for å forstå våre brukeres atferd, fikse problemer på hele nettstedet, og ytterligere forbedre våre tjenester. Ved å undersøke hvordan våre brukere samhandler med hver del av Bit GPT App-nettstedet, kan vi lære å optimalisere alle andre områder for å øke engasjementet og gi en forbedret brukeropplevelse. Videre, hvis det er tekniske problemer, kan vi bli gjort oppmerksom på dem gjennom informasjonskapsler, slik at vi raskt kan gjøre rettelser og hindre langvarig forstyrrelse av våre tjenester.

  Her er de tre hovedvariasjonene av informasjonskapsler som du vil støte på når du bruker Bit GPT App:

  Viktige informasjonskapsler

  Nødvendige informasjonskapsler er avgjørende for at nettstedet Bit GPT App og dets tjenester skal fungere riktig. Uten disse informasjonskapslene vil brukerne ha en begrenset opplevelse, og mange funksjoner vi tilbyr vil ikke fungere som planlagt.

  Google Analytics-informasjonskapsler

  Google Analytics-informasjonskapsler hjelper oss med å forstå hvordan brukerne oppfører seg på Bit GPT App-nettstedet og hvilke deler som samhandler med de fleste. Ved hjelp av disse dataene kan vi optimalisere nettstedet vårt og gi en bedre brukeropplevelse for kunder og besøkende.

  Tredjeparts informasjonskapsler

  Tredjeparts informasjonskapsler distribueres av tredjeparts nettsteder som vi kan lenke til, for eksempel meglere vi er partner med.

  Hvordan vi lagrer innsamlede data

  Bit GPT App lagrer ikke noen innsamlede personopplysninger på våre servere, og vi begrenser vår brukerdatainnsamling til bare det som er nødvendig for å oppfylle våre tjenester.

  Etter å ha opprettet en konto på Bit GPT App, vil brukere bli henvist til en partner tredjepartsmegler. Med brukerens samtykke vil vi sende alle personopplysninger til megleren de er tildelt. Megleren er da ansvarlig for lagring, behandling, beskyttelse og sletting av personopplysninger.

  Bit GPT App sikrer å samarbeide med meglere som overholder GDPR og andre gjeldende personvernlover. Det er imidlertid brukerens ansvar å gjøre seg kjent med personvernreglene til megleren de er tildelt for å forstå hvordan deres personopplysninger samles inn, behandles og lagres.

  Hvordan personopplysninger beskyttes

  Bit GPT App tar stor forsiktighet for å beskytte personopplysningene som det samler inn fra besøkende. Vi vil bare dele dine data med uautoriserte parter hvis det er juridisk påkrevd. Under disse omstendighetene vil vi varsle deg på forhånd og be om ditt informerte samtykke.

  Alle Bit GPT App ansatte er underlagt strenge konfidensialitetsregler og er forpliktet til å holde alle personopplysninger privat. Vi sørger for at kun de ansatte som minst kreves, får tilgang til dataene dine.

  Vi kan, sjelden, bli pålagt å utlevere personopplysninger for å adlyde juridiske forpliktelser, for eksempel på grunn av en forespørsel fra en statlig enhet. Dette er mulig under visse omstendigheter, for eksempel hvis en bruker er involvert i en kriminell etterforskning og myndighetene krever tilgang til informasjon om sine handlinger på vår nettside.

  Vi kan også bli kontaktet av en tredjepart og be om å gi visse opplysninger. Vi vil grundig undersøke eventuelle forespørsler for å avgjøre om tredjeparten har juridisk rett til dataene de ber om. I noen tilfeller kan anmodningen fra avsenderen veie tyngre enn brukerens personvern.

  Utlevering av dine personlige data

  Bit GPT App vil ikke videreformidle brukerdata til tredjeparter uten brukerens samtykke. Brukere må imidlertid være klar over at deres personopplysninger vil bli behandlet av databehandleren og bør gjøre seg kjent med den relevante personvernerklæringen som finnes på databehandlerens plattform. Bit GPT App, datakontrolleren, kan arbeide med flere dataprosessorer. Alle data som Bit GPT App avslører er gjort i samsvar med alle gjeldende personvernlover.

  Dine rettigheter vedrørende dine personopplysninger

  I henhold til GDPR og andre gjeldende personvernrelaterte lover har du, brukeren, rett til å:

 • Tilgang: Brukere har rett til å få tilgang til all informasjon som den behandlingsansvarlige har samlet inn om dem.
 • Rettelse: Brukere har rett til å rette opp eller endre personopplysninger som de mener har blitt registrert feil.
 • Begrensning: Brukere har rett til å begrense tilgang til sine personopplysninger under visse omstendigheter, som beskrevet i GDPR.
 • Overføring: Brukere har rett til å be om overføring av noen eller alle sine personopplysninger til en tredjepart.
 • Sletting: Brukere har rett til å be om at behandlingsansvarlig sletter noen eller alle sine personopplysninger. Det er den behandlingsansvarliges ansvar å underrette databehandlerne om denne anmodningen.
 • Tvist: Brukere har rett til å sende inn en klage til myndighetene hvis de mener at deres rettigheter har blitt krenket i forhold til innsamling, behandling, lagring eller beskyttelse av deres personopplysninger.
 • I tillegg kan du velge å:

 • Trekk tilbake ditt samtykke til Bit GPT App å samle inn og behandle dine personopplysninger;
 • Vi bestrider vår innsamling av dine personopplysninger på grunnlag av legitim interesse hvis du kan bevise at din rett til personvern oppveier de grunnene vi, som behandlingsansvarlig, har foreslått.
 • Andre personvernrelaterte lover og forskrifter kan gjelde i henhold til ditt bostedsland.

  Endringer i denne personvernerklæringen

  Endringer i innholdet på Bit GPT App, inkludert denne personvernerklæringen, kan gjøres når som helst. Eventuelle endringer kan gjøres uten forvarsel til brukeren, og det er deres ansvar å gjøre seg kjent med den nyeste versjonen av alle Bit GPT App avtaler. Alle endringer trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på dette nettstedet. Din fortsatte bruk av Bit GPT App representerer ditt samtykke til denne personvernerklæringen og alle andre avtaler.

  Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål angående denne personvernerklæringen og hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger, kan du bruke siden Kontakt oss for å finne ut hvordan du kan komme i kontakt med oss.