Pravidla a podmínky

Účelem této stránky je nastínit Smlouvu o obchodních podmínkách z roku Bit GPT App, která se vztahuje na celou tuto stránku.

Úvod

Soulad

Vaše další používání webu Bit GPT App je v souladu s touto Smlouvou. Nesouhlasíte-li s některou ze smluvních podmínek uvedených na této stránce, musíte přestat používat tuto stránku. Tato Smlouva se vztahuje na všechny návštěvníky čísla Bit GPT App a platí pro celou dobu jejich používání.

Definice klíčů

Na této stránce se můžeme na naše návštěvníky odvolávat jako na klienty, uživatele, zákazníky atd. Návštěvníky můžeme oslovovat i přímo pomocí vlastních zájmen, včetně vás a vašich. Když mluvíme jako Bit GPT App, můžeme použít zájmena jako my, my a my.

Způsobilost

Webová stránka Bit GPT App je nevhodná pro nezletilé, takže všichni návštěvníci musí mít zákonný věk v zemi svého bydliště. Pokud nedosáhnete minimálního zákonného věku (18, 21 nebo jiný), který je stanoven zákonem ve vaší zemi, musíte tuto stránku okamžitě opustit.

Poslední aktualizace: 8. ledna 2023

Odmítnutí rizik

Asi Bit GPT App

Účelem čísla Bit GPT App je informovat uživatele o existenci finančních a kryptoměnových makléřů. Je důležité, aby návštěvníci pochopili, že nejsme finančním zprostředkovatelem ani zprostředkovatelem kryptoměn a že neposkytujeme finanční služby ani nevyvíjíme obchodní software. Kromě toho, jakékoli informace poskytované na těchto stránkách by neměly být považovány za poradenství, a nemáme v úmyslu přesvědčit uživatele, aby se podíleli na jakékoliv finanční nebo obchodní činnosti.

Partnerství

Bit GPT App je spojena s makléři z různých regionů a nasměruje potenciální obchodníky k jejich službám pomocí automatizovaného systému, který je aktivován při registraci účtu. Bit GPT App funguje jako marketingový nástroj a je odměňován svými partnery, kteří na ně úspěšně odkazují.

Obsah

Tyto webové stránky obsahují obsah týkající se financí, obchodování a kryptoměny pro vzdělávání návštěvníků. Tento obsah nenabízí žádný podrobný přehled a neměl by být považován za investiční poradenství. Veškerý obsah položky Bit GPT App je nedostatečný jako důvod pro to, aby se uživatelé rozhodli uskutečňovat investiční záměry. Před přijetím jakéhokoli finančního nebo investičního rozhodnutí byste měli důkladně prozkoumat trh a konzultovat odborníka.

Informace, které poskytujeme, si klade za cíl představit uživatelům kryptoměn a finančního průmyslu. Nemůžeme však zaručit, že tyto informace jsou aktuální, relevantní nebo správné, když s nimi komunikujete. Finanční trhy jsou vysoce volatilní a obchodníkům hrozí ztráta celého kapitálu. Uživatelé proto musí před pokračováním v obchodování provést vlastní výzkum a přípravu. Bit GPT App nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí nebo podniky uživatelů.

Bit GPT App Služby

Naše služby jsou omezeny na prodej stávajících makléřů, kteří mohou poskytnout příležitosti související s kryptoměnou a další finanční aktiva. Bit GPT App představuje uživatele zprostředkovatelům, kteří nabízejí výběr finančních a obchodních služeb. Poté, co uživatel odsouhlasil tyto podmínky a vytvořil účet s číslem Bit GPT App, automatizovaný systém je náhodně spáruje s přidruženým makléřem.

Uživatel je odpovědný za to, že makléře, s nímž byl spárován, před účastí na jakékoli finanční činnosti prozkoumá. Uživatelé si rovněž vyhrazují právo odmítnout služby zprostředkovatele, se kterým byli spojeni. Bit GPT App nenese odpovědnost za žádné výsledky, které mohou nastat v důsledku stíhání přiděleného makléře a využívání jeho služeb.

Je důležité si uvědomit, že obchodování je vysoce rizikové, a před využitím obchodních služeb provádět výzkum. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí se ujistěte, že jste postupovali s náležitou péčí, že se zapojujete do obchodování pouze v případě, že máte stabilní zdroj příjmu a neinvestujete více, než jste ochotni ztratit.

Předpisy pro jednotlivé země

Uživatelé z celého světa mají přístup na webovou stránku Bit GPT App. Avšak vzhledem k předpisům pro jednotlivé země nejsou naše služby vhodné pro každého. Než budete pokračovat v registraci účtu, měli byste zajistit, že Bit GPT App a jeho přidružení zprostředkovatelé mohou legálně působit ve vaší zemi pobytu. Některé země omezují uvádění rozdílových smluv a dalších nástrojů souvisejících s kryptoměnou na trh. Například ve Spojeném království jsou rozdílové smlouvy zakázány podle prohlášení FCA PS 20/10. Podobná omezení mohou platit i v jiných regionech.

Právní omezení přidružené společnosti

Obsah těchto webových stránek může zahrnovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nabízejí služby nebo produkty relevantní pro naše uživatele. Pokud se rozhodnete provést nákup na některém z našich přidružených webů, obdržíme provizi bez dalších nákladů.

Bit GPT App nenese odpovědnost za žádné výsledky, které vzniknou při sledování přidruženého odkazu, který je uveden na našich webových stránkách. Nejsme zodpovědní za vaše finanční rozhodnutí a je vaší povinností udělat si vlastní průzkum před nákupy.

Navíc neexistuje žádná korelace mezi výkonností našich uživatelů a provizí, kterou dostáváme z přidružených odkazů.

Bit GPT App Použití

Přerušení služeb

Navzdory našemu úsilí o poskytnutí spolehlivé a uživatelsky přívětivé služby nemůžeme plně zabránit technickým problémům, přerušením a chybám, ke kterým může dojít na webových stránkách Bit GPT App. Váš přístup na webovou stránku a její služby mohou být příležitostně omezeny nebo zcela omezeny, ale my se snažíme vyřešit všechny problémy co nejdříve.

Kromě toho je v některých případech vyžadováno, abychom prováděli údržbu webových stránek. To je nezbytné pro zlepšení našich služeb a předcházení dalším problémům. Během této údržby se mohou vyskytnout také problémy nebo přerušení našich služeb. Uživatelům budeme oznamovat jakékoli přerušení provozu v důsledku plánované údržby, to však není vždy možné. Bit GPT App má právo omezit přístup na své webové stránky a služby, kdykoli je to potřeba a bez předchozího upozornění.

Obsah třetích stran

Obsah tohoto webu může zahrnovat odkazy na webové stránky třetích stran, které poskytují zdroje, informace a produkty, o kterých si myslíme, že mohou být pro naše návštěvníky užitečné. I když tak činíme, abychom naše uživatele dále informovali, nemůžeme ověřit nebo zaručit, že webové stránky, na které odkazujeme, obsahují přesné, aktuální nebo relevantní informace. Je povinností našich uživatelů, aby provedli vlastní průzkum a ověřili informace poskytované na webových stránkách, na které hypertextově odkazujeme.

Bit GPT App je osvobozena od jakékoli odpovědnosti týkající se ztrát nebo škod vyplývajících z odkazu na webové stránky třetí strany.

Práva duševního vlastnictví

Všechny prvky webové stránky Bit GPT App, včetně textu, grafiky, obrázků, videí, zvukových souborů, softwaru a obsahu, jsou majetkem Bit GPT App, pokud není uvedeno jinak. Nejste oprávněni kopírovat, sdílet nebo upravovat jakékoli z těchto duševního vlastnictví na jiných webových stránkách, bez ohledu na to, zda za to dostáváte náhradu.

Můžete nás kontaktovat a požádat o využití duševního vlastnictví Bit GPT App, a my budeme zvážit váš požadavek, ale vyhrazujeme si právo jej odmítnout.

Obsah z webu Bit GPT App můžete vytisknout pro soukromé použití.

Omezení odpovědnosti

Bit GPT App nenese odpovědnost ani nenese odpovědnost za ztráty, k nimž dojde v přímém nebo nepřímém důsledku:

 • používání webových stránek Bit GPT App a všech webových stránek třetích stran, na které odkazujeme;
 • Chyby nebo nepřesnosti v informacích na webových stránkách Bit GPT App nebo na webových stránkách třetích stran, na které odkazujeme.
 • Změny obsahu

  Bit GPT App si vyhrazuje právo měnit obsah, stránky a podstránky těchto webových stránek, včetně této Smlouvy o obchodních podmínkách. Změny mohou být provedeny kdykoli a bez předchozího upozornění uživatelů. Uživatelé jsou zodpovědní za pravidelnou aktualizaci nejnovější verze této Smlouvy. Všechny změny jsou platné, jakmile jsou zveřejněny na internetové stránce Bit GPT App. Pokračováním v používání této webové stránky a jejích služeb souhlasíte se všemi provedenými změnami bez ohledu na to, zda jste si jich vědomi.

  Používání souborů cookie

  Bit GPT App používá soubory cookie k identifikaci zařízení uživatelů, analýze výkonu webových stránek a zlepšení příslušných služeb, kromě jiných výhod.

  Soubory cookie jsou důležitým nástrojem, který nám pomáhá uspokojit potřeby našich uživatelů, a proto doporučujeme, aby byly vždy povoleny. Mohou však být zakázány pomocí nastavení prohlížeče, pokud to uživatel vyžaduje. Používání souborů cookie můžete také odmítnout v automaticky otevíraném okně, které se zobrazí při prvním přístupu k tomuto webu. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete cookies odmítnout, může to mít negativní dopad na vaše zkušenosti s používáním webových stránek Bit GPT App.

  Níže jsou uvedeny tři hlavní typy souborů cookie, které používáme na čísle Bit GPT App:

 • Nezbytné
 • Jedná se o nejdůležitější typ cookies, protože hrají zásadní úlohu ve fungování našich webových stránek. Bez základních souborů cookie nemusí mnoho nástrojů, služeb a dalších funkcí, které poskytujeme, správně fungovat nebo se mohou stát nefunkčními.

 • Google Analytics
 • Google Analytics je další cenný typ cookie, který nám umožňuje analyzovat výkon našich webových stránek. Informace shromážděné z těchto cookies nám umožňují získat přehled o chování našich návštěvníků, abychom mohli dále zlepšovat a přizpůsobovat naše webové stránky.

 • Třetí strana
 • Abychom zajistili hladký přechod na webové stránky třetích stran, umožňujeme našim partnerům používat vlastní soubory cookie v rámci našich webových stránek. Chcete-li se dozvědět více o shromažďování souborů cookie od třetích stran, zkontrolujte příslušné Zásady používání souborů cookie.

  Dodržování zákonů

  Při přístupu na web Bit GPT App nebo při používání našich služeb souhlasíte, že neporušíte žádné zákony, práva duševního vlastnictví ani jiná práva třetí strany. Dále požadujeme, aby se uživatelé chovali přiměřeně a nepoužívali nepřátelský, hanlivý nebo urážlivý jazyk.

  Pokud na našich webových stránkách zveřejníte škodlivý nebo nevhodný obsah, máme právo jej odstranit a dočasně nebo trvale omezit váš přístup k našim službám. Pokud jste podezřelí ze spáchání trestného činu, můžeme to nahlásit příslušným orgánům.

  Další informace

  Pokud se chcete dozvědět více o této Smlouvě o obchodních podmínkách nebo máte jakékoli dotazy, můžete nás kdykoli kontaktovat. Jak to provést můžete zjistit na stránce Kontaktujte nás.